Ekran Resmi 2016-02-29 11.30.01
Welate Me – Qers
Kurgu
s╠ğilfitazi1
ŞILFÎTAZÎ/NAKED
Yapım
XAL
Xal û Xwarzê/ Uncle and Newphew
Yapım
USATurkey